munis

munis
<ər.>
1. sif. Hər kəslə mehriban olan; ünsiyyətli, mehriban; istiqanlı. Munis adam. – <Xədicə> olduqca xoşsöhbət, . . genişqəlbli, munis və mehriban bir qız idi. S. H.. Könüllər yolçusu, o munis gözəl; Min ürək fəth edir hər keçən anda. S. V..
2. is. Yaxın adam, mehriban dost, sirdaş, ürək dostu. Dilbərim, yarım, əzizim, qəmküsarım, munisim; Can şikarım, sevgili yarım canımın cananıdır. X.. <Pəri xanım:> Kimə dərdimi söyləyim? Yoldaş yox, munis yox, həmdəm yox. Ə. H.. Munis olmaq – ürək dostu olmaq, ən yaxın yoldaş, sirdaş yerini tutmaq, mehriban olmaq. Qalmışam vadiyi-qəm içrə, kimim var, Zakir; Didələr oldu həmin munisü qəmxar mənə. Q. Z.. Bu gün gülən yarın ağlar, saqın, öyünmə, düşün! Düşün də, munis ol! İncitmə, qırma kimsəni sən!. . H. C.. // Sevgili, istəkli, məhbubə. <Rəhim:> . . Ağa, Allah xatirinə mənim munisimi əlimdən alma. N. V.. Deyəsən, Vahid <Rübabənin> həmişəlik və əvəzsiz munisi olmuşdur. M. C..
3. sif. məc. Xoş, fərəhverici, ürəyəyatan, ruhu oxşayan. Munis gecə. Munis mənzərə. – . . Baharın həyatverici munis günəşi dağların arxasında gizləndiyindən ətrafa həzin bir axşam qaranlığı sinməkdə idi. S. H.. <Nuriyyə:> Bu geniş çöllər, bu nəhayətsiz sükut, bu munis aydınlıq onda da var idi, indi də var. İ. Ə..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • Munis — Munis, indische Heilige, welche sich einem beschaulichen Leben widmen …   Pierer's Universal-Lexikon

  • Munis — Grandizo Munis Grandizo Munis (1912 1989) est un des fondateurs de la section espagnole de l’opposition de Gauche en 1930. Puis il fonde la section espagnole de la IVe Internationale en 1936. Le groupe est connu par son organe La Voz Leninista.… …   Wikipédia en Français

  • munis — sf., Ar. mūnis 1) Alışılan, alışılmış, yabancı olmayan 2) Cana yakın, uysal, sevimli Ağlamaktan renkleri silinmiş zannolunan küçük munis gözleriyle bakıyordu. O. S. Orhon 3) mec. Uygun Bu fikir birdenbire bana o kadar munis, yapılabilmesi o kadar …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • munis — See municipal bond * * * munis mu‧nis [ˈmjuːniz] noun [plural] FINANCE an informal name for municipal bond S: • We think it s a smart idea to buy munis right now …   Financial and business terms

  • Munis, S. (1) — 1S. Munis (1. Aug. al. 6. Febr. et 18. Dec.). Dieser Heilige, Bruder des hl. Mel (vgl. diesen), war der Stifter der Kirche von Forguey (Fornagia) in Longford ums J. 486. Er ist auf diesen Tag zugleich mit dem hl. Riocus im Mart. von Salisbury… …   Vollständiges Heiligen-Lexikon

  • Munis, S. (2) — 2S. Munis (18. Dec.), Bischof in Irland. S. S. Muinis …   Vollständiges Heiligen-Lexikon

  • Munis Tekinalp — (* 1883 in Serres; † 1961 in Nizza) war ein türkischer Publizist jüdischer Herkunft und einer der führenden Köpfe der panturkistischen Strömung zu Anfang des 20. Jahrhunderts. Er wurde als Moiz Kohen (dt. Moses Cohen) geboren. Später ließ er… …   Deutsch Wikipedia

  • munis — 1 p.s. Prés., 2 p.s. Prés., 1 p.s. Pas., 2 p.s. Pas., Part. pas. m.p. munir …   French Morphology and Phonetics

  • munis — (A.) [ ﺲﻥﻮﻡ ] cana yakın, alışılmış …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

  • munis — ə. 1) ünsiyyət edən, əlaqə saxlayan; 2) insandan qaçmayan; istiqanlı; 3) ələ öyrədilmiş; əhliləşdirilmiş (heyvan haqqında). Munisi can can kimi yaxın olan, can qədər sevimli …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”